Säker iT-kompetens.

Netilo är ett konsultbolag med bas i Mälardalen. Vi hjälper er med design, implementation och drift av IT-system.

Tjänster du kan lita på

Våra tjänster är ämnade att minimera era IT-problem genom robust infrastruktur, god kommunikation och rimliga avtal.

IT-Infrastruktur

Vi bistår med design, utveckling, automatisering och implementation av tekniklösningar för er applikationsdrift.

Nätverk som tjänst

Vi tar ett helhetsansvar över ert företagsnät, inkl. konfiguration av brandväggar, WiFi och VPN-tjänster.

Digital arbetsplats

Vi tar över driften av samtliga it-funktioner för ert företag så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Konsultation

Vi tillhandahåller konsulter med specialistkompetens inom nätverk, systemdesign och automatisering.

Netilo tillhandahåller IT-tjänster till företag i Mälardalen.

Netilo är ett konsultbolag baserat i Enköping som tillhandahåller konsulter med specialistkompetens inom systemdrift och nätverksteknik. Vi lägger stort fokus på att hitta en lämplig konsult till ert projekt oavsett om det gäller support, utveckling eller rena drifttjänster. Våra konsulter har en bred kompetensbas och levererar ett fullgott resultat oavsett vad uppgiften är.

Bland våra kunder finner man bland annat totalförsvarssektorn, internetleverantörer, bevakningsföretag och larmcentraler. Alla dessa kundgrupper är olika och vi levererar alltid lösningar skräddarsydda till kundens verksamhet och behov.

Vi arbetar transparent och strävar alltid efter att tillhandahålla en välfungerande och självgående lösning som är utförligt dokumenterad, med allt i från manualer till systembeskrivningar.

Vi tycker om mjukvaror med öppen källkod lite extra och nyttjar dessa för att ni som kund inte ska behöva betala dyra licenskostnader.

Vill ni förenkla er IT-miljö?

Då borde vi samarbeta!

Konktakta gärna oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ert företag. Inget projekt är för stort eller för litet för Netilo.